Drodzy Klienci !!!

Dnia 01.08.2015 r. odnowiliśmy certyfikat REDcert, zapewniając w ten sposób ciągłość posiadanych kwalifikacji.

System REDcert to system certyfikacji biomasy (zbóż, olejów roślinnych, odpadów, biopaliw), który obowiązuje na terenie Unii Europejskiej oraz dodatkowo swoim zakresem obejmuje również Ukrainę i Białoruś.

Każda firma dostarczająca surowce do produkcji biopaliw jest zobowiązana do potwierdzenia kryteriów zrównoważonego rozwoju w łańcuchu produkcji biokomponentów.

Certyfikacja ta, głownie ma na celu:

  • ograniczenie produkcji gazów cieplarnianych,
  • zrównoważone zagospodarowanie gruntów,
  • ochronę naturalnej biosfery,
  • ochronę praw człowieka i pracownika.

Certyfikat do pobrania