Oferta pracy - Specjalista ds. administracyjno-biurowych. Szczegóły w dokumentach: doc1doc2 i doc3.

Ogłoszenie nr 632835-N-2019 z dnia 2019-12-05 r.

SPÓŁKA WODNA "STRZAŁKOWO": „Zakup i dostawa maszyn”, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Typ operacji: „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”, tj. „Wspieranie zapobieganiu ryzyku i zarządzanie ryzykiem w gospodarstwach-3B”

Dokumenty do pobrania:

 

Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

 

Informacja z otwarcia wpłyniętych ofert.

 

Informacja o wynikach postępowania 20.12.2019.

W Romanach Seborach odbyła się konferencja poświęcona 25 – leciu polskiej transformacji. Na konferencji wyróżnienie zostali przedsiębiorcy działający na terenie powiatu przasnyskiego.

Więcej na stronie www.kurierprzasnyski.pl

Drodzy Klienci !!!

Dnia 01.08.2015 r. odnowiliśmy certyfikat REDcert, zapewniając w ten sposób ciągłość posiadanych kwalifikacji.

System REDcert to system certyfikacji biomasy (zbóż, olejów roślinnych, odpadów, biopaliw), który obowiązuje na terenie Unii Europejskiej oraz dodatkowo swoim zakresem obejmuje również Ukrainę i Białoruś.